GESCHIEDENIS

Oostkampse filmgeschiedenis met Film en Multimediaclub Spectrum Oostkamp

De initiatiefnemers van de Oostkampse film- en mediaclub zijn stuk voor stuk ervaren cineasten. Ze behoren officieel tot de categorie van filmamateurs, maar werken met de degelijkheid van hoogstaande professionals.In 2002 staken Yvan Bruyneel, Nancy Bruyneel, Eric Perdu, Mario Somers en Joseph Somers op Vaderdag de koppen bij elkaar om een plaatselijke filmclub op te richten. Uit de toen gemaakte afspraken ontstond de Oostkampse Filmclub Spectrum, werd een logo ontworpen, werden contacten gelegd met mogelijke sponsors en kreeg een eigen webstek concrete vorm. De opdrachten voor een goede werking van de vereniging werden verdeeld en concrete stappen werden gezet om filmamateurs en clubleden te werven.
De zaal Nieuwvliet aan het Lieven Gevaertplein 4 in de wijk Nieuwenhove werd de vaste stek voor de driewekelijkse filmclubbijeenkomsten. De opendeurdag kende een overweldigend succes en op 11 oktober 2002 vond de allereerste clubvergadering plaats.

WERKING

Van meet af aan koos het Spectrumbestuur ervoor om de filmkunst voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Spectrum bleef zoals zoveel andere filmclubs te lande werken onder de provinciale koepel voor amateurcineasten - voor West-Vlaanderen is dat Wevac maar ook onder de nationale koepel voor amateurcineasten CvB (Centrum voor Beeldexpressie), dat voor de naamsverandering NAB heette (Nationale Amateurcineasten).
De werking van Spectrum Oostkamp is niet competitief. Dat is het grote verschil met andere filmclubs. Men streeft niet naar concurrentie onder de leden om mekaar met de filmproducties op de festivals te overtroeven. Spectrum Oostkamp is er zich van bewust dat er veel mensen zijn, die over een filmcamera beschikken, maar eigenlijk het film- en montagemetier niet beheersen. Daar wil de vereniging aan tegemoet komen. Het Spectrumbestuur wil zoveel mogelijk mensen helpen of op weg zetten om goede filmprojecten te realiseren. Dit hoge artistieke ideaal wil men binnen de Oostkampse filmwerking uitdragen.

FESTIVALS

Zoals andere filmclubs komt Spectrum Oostkamp jaarlijks plechtig naar buiten met een of twee festivals. Alle films zijn grondig voorbereid en afgewerkt. Elk filmend lid projecteert zijn/haar films tijdens de driewekelijkse clubbijeenkomsten. Daar wordt de film grondig geanalyseerd en besproken. Met een opbouwend kritisch oog krijgt de amateurcineast tips om de film te verbeteren. Zowel de bestuursleden als de filmclubleden kunnen hun mening kwijt na elke filmprojectie. Men let hierbij zowel op het filmische verhaal, de mogelijke montagefouten, de passende muziek, het taalgebruik, de uitwerking van de filmtitel, de eindgeneriek, de afwisseling van de camerashots, de kleurencontinuiteit...

SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN

In de eerste plaats moeten alle amateurcineasten individueel met hun filmcamera overweg kunnen en vervolgens met de opnames een vlot beeld-verhaal kunnen monteren.Die kennis moederziel alleen verwerven is zonder professionele vakopleiding voor weinigen weggelegd. Het is trouwens om die reden dat de meeste bezitters en gebruikers van filmcameras op een amateurniveau blijven steken.
Het bestuur van Filmclub Spectrum Oostkamp heeft de behoefte ontdekt, die er bij erg veel camerabezitters bestaat, om creatief en artistiek het maximum uit de filmhobby te halen . Vandaar dat er geregeld gezamenlijk aan een project wordt gewerkt. Zo krijgen de filmers tips van de meer ervaren cineasten, leert men van elkaar tijdens de clubbijeenkomsten waaraan nog filmisch gesleuteld moet worden, waar men bij volgende filminitiatieven op moet letten. Zo hebben heel wat Spectrumleden kennis op kunnen steken tijdens de gezamenlijke filmopdrachten zoals de verkeershappening in Oostkamp op 24 juni 2006, de survivalrun in Adegem, Fata Morgana, opnames van toneelopvoeringen in De Valkaart, de Koetsenparade...

CURSUSDAGEN

Rome is ook niet op een dag gebouwd. Het talent om met een camera te kunnen omspringen moet evenzeer stap voor stap worden aangeleerd. Vandaar ook dat de Spectrumleden bij het begin van de driewekelijkse samenkomsten kleine pakketjes camerabeheersing krijgen: hoe scherp stellen, hoe je beeld omkaderen, hoe tegenlicht filmen, hoe een camera kiezen, werken met filters, efficient scherpstellen van de lens, werken met en zonder statief bij reportages, welke hulpmiddelen bestaan er op de markt?
Maar de opgenomen beelden moeten ook gemonteerd worden. Hoe gaat men dan het best te werk? Welk montageprogramma past het best bij het niveau van de Spectrumcineast.Er zijn immers meer dan 60 actieve Spectrumleden. De oudste is 81 de jongste was 13 jaar. Interesses en kennis verschillen individueel heel sterk. Er kan van mekaar heel veel geleerd worden zonder dat daar na-ijver en competitiestress voor nodig zijn.
Jaarlijks organiseren de bestuursleden een studiedag. Met uitgebreide informatie vanuit hun deskundigheid en ervaring brengen alle leden, die op dat aanbod in willen gaan, hun computer, hun camera, hun montageapparatuur mee naar Nieuwvliet om zich een hele dag bij te scholen. Er zijn al lesdagen besteed aan het instellen van de montageapparatuur, aan het monteren met verschillende programmas, aan de mogelijkheden van after effects,
Vandaar dat de filmclub Spectrum Oostkamp stilaan uitgegroeid is tot een film- en mediaclub.

TOEKOMST

Spectrum Oostkamp beantwoordt aan een belangrijke cultuurbehoefte in het uitgebreide domein van de digitale beeldgaring en de onuitputtelijke bron van filmkunst. Die behoefte om deze ultramoderne cultuurbeoefening te leren beheersen krijgt in Oostkamp via het initiatief van de Spectrumstichters een degelijk aanbod, terwijl het ook heel fijn blijft lid te zijn van een vereniging, die schoonheid en menselijkheid laat kiemen en groeien.In 2011 werd onze inzet bekroond met de cultuurprijs "DE GOUDEN MEREL". En wie enkel van films kijken houdt en dus zelf niet achter de camera staat of films monteert, voelt zich ongetwijfeld ook thuis in de Oostkampse filmclub.